Projekty wykonawcze architektoniczno-budowlane

Poprzez projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany należy rozumieć:
Uszczegółowienie projektu budowlanego pełnobranżowego. Szczegółowe rozwiązania architektoniczno-techniczne takie jak: łączenia tak zwane opracowanie detali wykonawczych w skład których najczęściej wchodzą detale izolacji fundamentów, detale strefy wejściowej do budynku, daszków zadaszeń nad wejściami, detale ścianek kolankowych i attykowych, przebicia odwadniające przez stropy, montaż balustrad, rozwinięcia elewacji i zaznaczanie materiałów wykończeniowych zliczenie powierzchni pod konkretny materiał jakim jest wykończana elewacja. Zakres projektu wykonawczego branżowego do uzgodnienia podczas rozmów o zakresie zlecanych prac.