Projekty koncepcyjne

Poprzez projekty koncepcyjne należy rozumieć:
Wykonanie projektu wstępnego tak zwanego Koncepcyjnego poprzez którego dowiemy się o możliwościach zabudowy działki czy podziału funkcjonalnego projektowanego budynku. W skład projektu koncepcyjnego w standardzie pracowni opracowywane są następujące elementy: Rzut funkcjonalny, wstępny projekt zagospodarowania terenu, przekrój przez budynek i przekrój terenowy. Na etapie projektu koncepcyjnego dobierane są materiały budowlane i wstępne uzgodnienia odnośnie wykończenia elewacji budynku. Jako opcja dodatkowa wykonywane są wizualizacje w zakresie omówionym z Inwestorem. Całość projektu koncepcyjnego przekazywana jest w formie wydrukowanych rzutów i wizualizacji spięte do formatu A3.