Dom Tumlin
Informacje o projekcie
Rok: 2014 Faza: projekt koncepcyjny, projekt budowlany, projekt wykonawczy Powierzchnia: 265m2
Typ: mieszkalny jednorodzinny Inwestor: osoba prywatna Lokalizacja: Tumlin Podgród

Zakres prac

- Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pełnobranżowej
- Organizacja dokumentów formalno-prawnych do przedmiotowej inwestycji
- Opracowanie projektu budowlanego
- Opracowanie projektu wykonawczego
- Nadzór autorski nad projektem