Kielce Sobieskiego
Informacje o projekcie
Rok: 2014 Faza: projekt koncepcyjny/budowlany/wykonawczy Powierzchnia: 906,67m2
Typ: mieszkalny wielorodzinny Inwestor: osoba prywatna Lokalizacja: Kielce Sobieskiego

Zakres prac

- Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pełnobranżowej
- Przygotowanie dokumentów formalno-prawnych
- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego
- Opracowanie projektu architektoniczno-wykonawczego
- Opracowanie projektu wykonawczego wnętrz - części wspólne  
- Opracowanie projektu Zagospodarowania Terenu