Apartamenty Poleska
Informacje o projekcie
Rok: 2012 Faza: projekt koncepcyjny/budowlany/wykonawczy Powierzchnia: 6052m2
Typ: budynek mieszkalny wielorodzinny Inwestor: Zakład Remontowo-budowlany Andrzej Kozera Lokalizacja: Kielce/Poleska

Zakres prac

- Opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej pełnobranżowej
- Przygotowanie kosztorysów inwestorskich
- Przygotowanie dokumentów formalno-prawnych
- Uzyskanie Warunków Zabudowy i Zagospodarowania terenu
- Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego
- Opracowanie projektu architektoniczno-wykonawczego
- Opracowanie projektu wykonawczego wnętrz - części wspólne  
- Opracowanie projektu Zagospodarowania Terenu wraz z projektem zieleni

Opis projektu

Przedmiotem opracowania było zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w tym jeden z częścią usługową w parterze z wbudowanymi garażami oraz miejscami postojowymi naziemnymi na terenie obejmującym inwestycję przy ul. Poleskiej w Kielcach u zbiegu z ulicą Leszczyńską. Wokół budynków zaprojektowano miejsca postojowe naziemne, plac zabaw, zlokalizowany w południowej części działki, obszar zieleni urządzonej.

Zobacz stronę inwestycji: www.apartamentypoleska.pl