Pozwolenie Na Budowę

SB4Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Sobieskiego w Kielcach.